Villkor

Juridiskt ansvar

Prima Fönster är ett varumärke med inriktning mot byggprodukter som fönster, glaskassetter, skjutdörrar, altandörrar och ytterdörrar. Profess Bygg AB är den juridiska ansvariga part av varumärket Prima fönster. Fakturor ställs alltid från Profess Bygg AB och det är Profess Bygg AB som utgår som part mot köparen. Dessa villkor är ställda av Profess Bygg AB men under varumärket och namnet Prima Fönster. Kund, beställare eller köpare som omnämns i villkoren är samma juridiska person.Offerter
En offert från Prima Fönster är giltig i 14 dagar. Undantaget gäller för begränsade kampanjer och alltid med reservation för slutförsäljning, utanför vår kontroll.


När du endast köper fönster, skjutdörrar, altandörrar utan att beställa fönsterbyte gäller följande.
Prima Fönster skickar dig alltid offertunderlag på din förfrågan via e-post.
Vi kan tillverka fönster ner på centimeternivå utan någon extra kostnad för dig, du ska alltså ange de EXAKTA måtten du vill ha. Om du vill beställa är det de exakta måtten i som du angett till oss, som du kommer att få på dina fönster och dörrar. Det är alltså viktigt att du kontrollerar måtten. Det är du som kund, som är ansvarig för att måtten stämmer.


Måttagning på fönster
Om kund köper endast fönster från Prima Fönster utan ett fönsterbyte så ansvarar köparen att fönstermåtten är korrekta. Om kund köper fönster och fönsterbyte ansvarar Prima fönster för det. Om kund köper endast fönsterbyte så ansvarar kunden för att måtten är korrekta för fönster.


Fönsterbyten
Vi ringer eller mejlar dig alltid innan vi kommer och gör ett fönsterbyte, om du beställt det. Därför behöver vi dina kontaktuppgifter. Om kunden inte är hemma den avtalade tiden som Prima Fönsters hantverkare avtalat tillsammans med kunden har Prima Fönster rätt att lämna godset på plats utan att göra ett fönsterbyte. Garantin förverkligas med omedelbar verkan och ingen återbetalning sker. Kostnader som uppstår i samband med inställningen faktureras köparen i efterhand.


Reklamationer fönsterbyte
Du har enligt konsumentverket rätt att reklamera en utförd tjänst som du inte är nöjd med. Om resultatet inte motsvarar det man kommit överens om eller inte är fackmässigt utfört, och du måste klaga inom två månader från att du upptäckt felet.
Du har enligt lag rätt att hålla inne med en del av eller hela betalningen som säkerhet. Betalningen du håller inne med ska motsvara felen och inte hela fakturan, enligt konsumentskyddet för privatpersoner.


Ångerrätt
Vid måttbeställda fönster och dörrar och speciellt tillverkade för Er räkning, finns ingen ångerrätt. Fönstermått tillverkas och anpassas med de mått du anger därför kan du inte återlämna dessa fönster.


Leverans

 1. Prima Fönster levererar till din leveransadress som du angett vid beställningen. Vid beställning kontrollera att leveransadressen stämmer och att rätt leveransadress är vald.
 2. Riskens övergång mellan säljare och köpare övergår vid leverans tillfället. Därför är det viktigt att godset kontrolleras, av dig köparen på plats. Skadat gods får INTE monteras.
 3. Kontrollera fönstren vid mottagandet och rapportera omgående transportskador till transportören/chauffören. Prima Fönster tar inget ansvar för transportskador som inte direkt rapporterats. Samma sak gäller saknade varor. Skulle leveransskador upptäckas ska skriftlig notering göras av dig på fraktsedeln. Du ska omgående anmäla skadan till Prima Fönster. Detta måste göras via epost för uppföljningens skull.
 4. Skador som ej hade kunnat upptäckas direkt vid mottagande skall rapporteras inom 5 dagar. Efter det godtas inga skadeanmälningar. Lagra alltid fönstren/dörrarna stående på stabilt underlag. Felaktiga varor måste förvaras torrt, under tak, oanvända i väntan på vidare åtgärd. Det är köparens ansvar att produkten förvaras på ett sådant sätt att den ej försämras eller stjäls, tills Prima Fönster återtar varan.

Behörig person
Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att få rätten att kvittera godset samt att kontrollera det. Behörig person måste vara myndig. Det åligger kunden att betala för eventuell extra frakt om kunden ej är hemma vid leverans om Prima Fönster måste skicka godset på nytt. Kunden måste då ersätta denna extra fraktkostnad samt emballage och packning. Kunden måste även betala den administrativa kostnaden som kan uppstå som följd av ovanstående.


Lossa godset
Vi förutsätter att ni hjälper chauffören att lossa godset och kontrollerar godset tillsammans vid mottagandet så att allt är ok. Räkna så att du får rätt antal fönster och dörrar, samt handtag och annat du beställt. Behörig person kommer att få kvittera följesedeln på dina fönster, därför kan Prima Fönster i efterhand inte ersätta eventuellt saknade produkter. Fönster ska placeras stående på stabilt underlag, t ex på asfalterad garageuppfart lutande mot huset, eller på pall.


Lämplig avlastningsplats
Chauffören lämnar godset på närmast lämpliga ställe. Det är kundens ansvar att se till att det finns en lämplig avlastningsplats och uppställningsyta för fönstret när leverans sker. Förflyttning av gods som strider mot vad vi här föreskriver sker på kundens ansvar.
Vägen till lossningsplatsen måste vara farbar för en lastbil, praktiska begränsningar kan gälla för vissa orter. Om vägen inte är farbar levererar vi produkterna till den plats som vi kan nå med våra bilar/kranbilar.


Leveransförsening
Leveransförsening kan förekomma av olika orsaker och Prima Fönster ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än avtalats.


Fraktkostnader
Du får automatiskt fram fraktkostnaden för dina fönster/dörrar i varukorgen. I vissa fall måste vi räkna på det innan beställningen är lagd.
Leveranser av tillbehör som levereras separat, debiteras enligt gällande posttaxa.


Betalningsvillkor
Mot Faktura.
Det är Profess Bygg AB som fakturerar köparen via epost. köparen har 14 dagar på sig att betala fakturan. Vi informerar kund via epost och SMS om en faktura har förfallit. För att undvika extra kostnader, hör av dig innan till oss i god tid.


Garantier
Prima Fönster lämnar följande garantier på fönster och fönsterdörrar:

För PVC-fönster

 • 20 års garanti mot blekning. (gäller för vita fönster).
 • 10 års garanti mot blekning för Akryl-färger. Lackade fönster, 5 års garanti mot blekning.
 • Glas: 5 års garanti mot punkterad isolerglas.
 • 5 års garanti på fönster gällande beslag och funktion.

För aluminiumbeklädda fönster

 • 10 års garanti mot blekning av färg (gäller vita fönster), ej garanti på färgade.
 • 10 års garanti på fönster gällande beslag och funktion.
 • 5 års garanti mot punkterad isolerglas

För träfönster (furu)

 • 10 års garanti mot röta i trä. Garantin gäller inte själva ytbehandlingen, eftersom väder och vind har olika inverkan på målningen, beroende på var Ni bor.
 • 10 års garanti på funktion (beslag).
 • 5 års garanti mot punkterad isolerglas.

För ädelträfönster (EK)

 • 20 års garanti mot röta i EK
 • 10 års garanti på funktion (beslag).
 • 5 års garanti mot punkterad isolerglas.

Fönster från våra fyndtillfällen, säljes i befintligt skick. Utan garantier.

Garantin gäller under förutsättning att produkten monteras av fackman och att underhållet sköts korrekt. Garantin gäller vidare under normal användning för enskilt bruk. Garantin täcker ej onormalt slitage eller felanvändning av produkten. Beslagen ska smörjas minst en gång per år, med syrafritt fett. Gummilister skall sprayas/beläggas med silikon 1 gång per år.

Om åverkan på karm och båge görs, såsom hålborrning gäller ej garantin. Garantin innebär att vi sänder ersättningsprodukt eller utför reparation av produkten utan kostnad för dig. Garantin täcker inte demontering av felaktig produkt, samt montering av ersättningsprodukt. Prima Fönster ersätter inte eventuella skador som kan ha orsakats på grund av felaktigheter av våra produkter. Varken indirekt eller direkt skada. Kunden betalar eventuella transportkostnader till och från inställelsen.


Force majeure
Prima Fönster och våra underleverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar, kraftiga prisökningar, större svängningar i växelkurser, krig eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.


Produktreservation
Vi reserverar oss för eventuella fel och förklaringsmisstag som kan förekomma på vår hemsida och i vår kommunikation med kunden. Vi förbehåller oss rätten att när vi så önskar, ändra priser på våra produkter. Kampanjer och rabatter kan förekomma. Ingen reducering av priser sker i efterhand av redan köpta produkter, om Prima Fönster efter att du köpt sänker priserna. Likaväl som vi inte extradebiterar om vi höjer priserna. Reservation mot slutförsäljning av produkter samt för borttagning av produkter ur sortimentet om och när Prima Fönster finner det lämpligt.


Personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. I övrigt kommer vi att ge dig god service med utskick av erbjudanden och kataloger. Vi säljer inte, ger bort eller lånar ut personuppgifter till tredje man. Vi sparar enbart kakor på hemsidan som tillhör online butiken och endast under den period som du besöker online butiken för att säkra funktionalitet, inget annat.Med vänliga hälsningar
Prima Fönster

prima villkor