Lista på alla P-märkta glasproducenter

 

Vissa av glasproducenter av isolerglas har valt att testa sina glas hos Sveriges forsknings- och provningsinstitut. Glasen är testade och kontrollerade för att hålla måttet. Alla certifierade glasproducenter och glasprodukter som tillfredställer grundkravet kan få märkas med P symbolen. P symbolen i ditt köpta fönster kan endast fås via SP (Certifiering) som regelbundet övervakar och kontrollerar att företaget i sin produktion bibehåller grundkravet för P-märkningen.
I och med EU och EU'S nya kvalitetsregler växer det ständigt nya certifieringssymboler som t.e.x CE märkning. I framtiden kommer förmodligen CE märkning ha större betydelse än den har idag när det gäller kvalitetssäkra glas. Till dess får vi hålla oss till vår nationella kvalitetskontroll: Sveriges forsknings- och provningsinstitut.

I listan ser du många utländska företag som valt testa sina produkter hos SP. Detta för att kunna komma in på den Svenska glas marknaden. Det tycker vi är bra eftersom Det försäkrar för konsumenten att produkten är bra samt att priserna på glas blir billigare att köpa p.g.a. den utländska konkurrensen som starkt gynnar slut kunder i Sverige men som nackdel konkurrerar ut den Svenska glasproducenten så att det inte kommer att finnas så många Svensk producerade glas i framtiden. Men om vi ska vara ärliga är det inte så på alla områden redan i Sverige? Det handlar ändå om Kapitalism var vi än vänder oss. Konsumenten söker efter prisvänligaste produkter, det är ett faktum som vi inte kan glömma bort eller förtränga.

Listan nedan visa alla P-märkta glasproducenter med rätt att bära P-märket


Certifikatnummer Innehavare av certifikat Produkt
1306/87 AGC Flat Glass Svenska AB brandskyddande glasrutor
0241/07 C.G.I. International Ltd laminerat brandskydds- och säkerhetsglas, enkelglas eller i isolerruta.
SC0140-11 Effect Glass S.A Isolerrutor
0212/05 FEWA Glastechnik GmbH enkelglas, isolerruta, brandskyddande glasrutor med tjocklek 24/32 mm, 32 mm resp. 44 mm
SC0347-10 GFAB Alstermoglas Isolerrutor
SC0241-10 Glasteam i Malmö AB isolerrutor med distanslist av hålprofil, två eller flera glasrutor, fyllnad av luft eller gas
SC0053-12 INTERPANE Glasgesellschaft mbH Isolerrutor
0003/04 INTERVER AG brandskyddsisolerglas, tjocklek 10mm respektive 13 mm. Används tillsammans med olika profil- och ramsystem vilka är brandprovade
SC0559-09 Inwido Produktion AB isolerruta med distanslist av hålprofil, två eller flera glasrutor, fyllnad av luft eller gas
SC0242-10 Marepleks OÜ isolerrutor med distanslist av metall eller komposit, tvåglas eller treglas, fyllnad av luft eller gas
SC0428-10 Martin G Anderson, AB Isolerrutor
SC0740-09 Osby Glas AB isolerrutor
1474/87 Pilkington Deutschland AG brandglas som enkelglas eller i isolerruta
SC0777-10 Pilkington Floatglas AB Isolerrutor
SC0054-12 Pilkington IGP Sp. z.o.o. Isolerrutor 
SC0348-10 PL Glas AB Isolerrutor
SC0045-10 Press-Glas SA Press-Glas isolerrutor med distanslist av stål, aluminium eller polymert material, tvåglas eller treglas, fyllnad av luft eller gas
SC0560-09 Saint-Gobain Emmaboda Glas AB isolerrutor med distanslist av stål eller TPS, två eller tre glasrutor, fyllnad av luft eller gas
SC0412-11 Saint-Gobain Glass Estonia SE Isolerrutor
SC0052-12 Semcoglas GmbH Isolerrutor
SC0350-10 SIA Stiklu Centrs isolerrutor
SC1175-11 Systemglas Produktion i Burträsk AB Isolerrutor
SC0446-10 Uniglas i Vetlanda AB Uniglas isolerrutor
0441/99 Vetrotech Saint-Gobain International AG Brandskyddande glasruta med nominell tjocklek 16, 25, 36 respektive 58 mm
Källa SP 2012-sept-05