Räkna ut energibesparing för dina glaskassetter

Energiförluster vid uppvärmning av bostäder
  • 35% Fönster
  • 20% Vägg
  • 15% Ventilation
  • 15% Tak
  • 15% Mark

Vad är energiglas?
Energiglas/lågemissionsglas har en extra tunn metallbeläggning, oftast av tennoxid. Silveroxid är bättre , men p.g.a. större känslighet används denna enbart i isolerkassetter. Beläggningarna är så tunna att de inte kan ses med blotta ögat.Varför ska man ha lågt U-värde?
  • Behagligare inneklimat
  • Kallras försvinner från fönstren
  • Tystare inomhus, buller reduceras
  • Lägre uppvärmningskostnader
  • Rätt miljöval och lägre koldioxid-utsläpp.


U-värde gammalt glas
U-värde nytt Isolerglas
Aktuellt oljepris SEK / L
Total Glasyta i m2
SEK besparing / År
Liter olje besparning


Några vanligt förekommande glastyper och deras olika egenskaperTjocklek (mm) Sammansättning U-värde (W/m²K) Bullerskydd (Rw)
24 4-16-4 1.1 35
26 6-16-4 1.1 38
28 8-16-4 1.1 38
32 VSG8-16-8 1.1 42
32 VSG8-16-8 1.1 44
36 VSG10-16-10 1.1 44
36 VSG12-16-VSG8 1.1 45
39 VSG12-18-VSG8 1.1 44
38 VSG12-16-10 1.1 43
41 VSG12-20-VSG8 1.1 48
36 4-12-4-12-4 Kr 0.5 35
40 6-12-4-14-4 Ar 0.7 39
36 4-12-4-12-4 Ar 0.7 34

VSG=Är inte en förkortning på varsågod. :-) VSG betyder att vanligt Planglas (floatglas) som består av flera skivor glas (2 st. oftast) som är anslutna till en plastfilm för att bilda en enhet (Lamellglas, laminatglas). När en glasruta slås sönder, fastnar glasbitarna på filmen (laminat). Det uppstår inga skarpa kanter efter glasskärvorna.

Laminerat säkerhetsglas skyddar mot skador och inbrott. Det är ett relativt tungt glas (skottsäkert glas). Det kan vara klart eller färgat.

Laminerat säkerhetsglas hittar du oftast hos juvelerare, banker och i framrutan på en bil. På en bil är sidorna och bakrutan av härdat glas.

Kr=Kryptongas

Ar=Argongas