ekfönster

Ekfönster

Fakta om eken

Ek är ett hårt trädslag och kungen bland lövträd som har används mycket inom båt, fönstertillverkning, möbler och golvindustrin genom tiderna. Eken kan bli tusen år gammal. I Norden kan eken växa upp till 30 meters höjd. I södra Europa kan eken bli 45 m hög. I Sverige fängslade man bönderna som skadade eller sågade ner ekarna på sina marker, eftersom ekarna var kungens egendom. Som straff fick man sitta i en fortifikationsanläggning och leva på bröd och vatten en månad.

Ekfönster för alla tillfällen

Ekfönster finns i alla varianter. Fasta fönster, öppningsbara fönster men även som ek skjutdörrar och ek altandörrar. Eken behöver underhållas och då och då; oljas in med pensel när fönstren är färdigt installerade.

Ekfönstren förses med silverfärgade beslag och handtag med oxiderat aluminium droppbleck på utsidan. Smal karm och båge på ekfönster som öppnas utåt. Har man inte råd att köpa ekfönster kan man måla omålade furufönster med lasyrfärg i ek. Slutresultat är inte jämförbart med riktiga ekfönster då trä strukturen på furuvirket är annorlunda men ektonen ”påminner” om ek.

Leveranstider på ekfönster

Leveranstiden på ekfönster är från 8-10 veckor beroende på lagerfört ekvirke hos leverantören. För att starta beställningen hos leverantören måste man erlägga 75 % av totalsumman. Den slutliga summan betalar man vid leveranstillfället.runda ekfönster

Leverans på g av runda ekfönster

Fönster av ek är oerhört vackert, slitstarkt och väderbeständigt material. Med åren åldras eken och får lite mörkare färg. Kvalitet rakt igenom. Våra ekfönster är genomgående av ek och oljas två gånger innan leveransen. På bilden ser du två runda fasta ekfönster som precis ska transporteras till en nogräknad kund. Dessa runda fasta ekfönster är i 3-glas med varmkant (det ser du på den vita färgen innanför glaskassetten.)

Ekpartier renovering
Renovering och en ombyggnad där man placerat en paraltandörr och fasta fönster i ek. Snyggt är det. Märk väl att man försökt maximera ljusinsläppet genom ekkonstruktionen smala karmar och bågar.ekträdets livslinje


Varför är ekfönster dyrare?

Ekfönster är dyrare p.g.a. ekens långsamma tillväxt, materialtäthet och svårigheter att finna raka mogna träd som är färdiga för avverkning. Nedan kan du se ekens livsöde.


1 år.
Ekplantan är cirka en halvmeter hög.


15-30 år.
Den släta stammen blir skrovlig när barken spricker upp.


50 år.
Eken har nästan vuxit klart på höjden. Den är ungefär 20 meter och får sina första ekollon.


100-200 år.
Fortsätter växa på bredden. Stam och krona blir hem för ekorrar, mossor, lavar, nötskrikor, insekter mm. Kronan och rotsystemet breder ut sig. Eken får flera mindre håligheter.


300 år.
Tillväxten stannar upp, stora håligheter bildas med mulm [1]. Eken har nu blivit hem för många organismer varav flera ovanliga. Några av de ovanligaste insekterna bor i den brunröda mulmen och kan bara flyga korta sträckor.


500 år.
Eken är ofta död eller döende, men står ändå kvar samtidigt som djur och växter kan leva här. Mulmen har avtagit och den artrikaste delen av dess liv är över.


600 - 900 år.
Eken bryts ned långsamt. Till slut är den död men kan fortfarande vara hem för många olika arter.1.
Vad är Mulm?
Är det lösa material som ansamlas inuti ihåliga träd. Den består framför allt av lös, murken ved. Där finns också ofta exkrementer från vedlevande insekter, fåglar och fladdermöss, gamla fågelbon samt rester av döda djur.