Glaskassetter och isloerglas

Energiglas som 2-glas, 3-glas, olika former, härdat glas, laminat glas, emissions glas, balkonginglasningar och som uterumsglas. En Glaskassett skiljer sig väsentligt från ett vanligt glas på många sätt. Den största skillnaden är förmågan att isolera. Kortfattat kan en glaskassett sammanfattas i att den består av minst två stycken glasrutor som är byggda tillsammans parallellt och har luft, argon eller krypton gas i mellanrummet mellan glasen. De sist nämnda ger bästa isoleringsförmågan i glaskassetten men är inte speciellt vanlig utan det är argon gas som är den dominerande gasformen som fyllnadsmaterial i moderna glaskassetter.


Räkna ut energibesparing genom att byta till nya glaskassetter